Poliüretan Reaktör

Poliüretan Reaktörü
Rhino şirketi olarak 1976 yılından süregelen tecrübe ve birikimi ile
ilaçtan petro-kimyaya, kağıtdan yiyecek içecek sektörüne kadar kimyasal reaksiyonların gerektirdiği ağır koşullarda çalışan reaktörler, tam vakum ile istenilen basınç ve sıcaklık koşullarında özel tasarım ve imalatlar olarak üretilmektedir.
Reaktörler kimya endüstrisi için ana ekipmanlardan biridir. İçerisinde reaksiyon için ideal ortamın sağlandığı, ısıtma, soğutma, karıştırma işlemlerinin ayrı ayrı veya bir arada yapılabileceği tanklardır.
Reaktörler kimya endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bir çeşit kabın genel terimidir. Bu tip kaplar Katı Çözünme, Ürün Karıştırma, Kimyasal Reaksiyonlar, Toplu Damıtma, Kristallendirme, Sıvı veya Sıvı Ekstraksiyon ve Polimerizasyon gibi çeşitli kimyasal operasyonlarında kullanılırlar.
Reaktör, karıştırıcı ve kapsamlı ısıtma ve/veya soğutma sisteminden oluşan bir kaptır. Bu kapların kapasiteleri 20 litreden 50 m³ kadar değişebilir. Genellikle çelik, paslanmaz çelik, cam kaplı çelik, cam veya egzotik alaşımdan imal edilir. Sıvı ve katı cisimler Reaktörün üst kapağında bulunan bağlantılar yoluyla doldurulur. Buhar ve gazlar Reaktörün üst kısmında bulunan bağlantılar yardımıyla boşaltılır. Sıvı genellikle Reaktörün altından tahliye edilir.

Karıştırma;
Karıştırıcı üstte bulunan tahrik ünitesi ile tahrik milinin merkezi olarak monte edilmesi ile yapılır. Pervane bıçakları milin üzerine monte edilir. Geniş çeşitlilikte bıçak tasarımları kullanılmaktadır ve tipik bıçaklar Reaktör çapını 2/3 oranında kapsamaktadır. Yapışkan yani viskozitesi yüksek ürünlerin karıştırılması durumunda, kanadın ve Reaktör duvarın arasında yakın bir açıklığa sahip olan çapa tip karıştırıcı kullanılmaktadır. Dalga Kıran dönen bir karıştırıcının meydana getirmiş olduğu akışı kırmak için tasarlanmıştır. Bu dalga kıranlar Reaktörün üzerine sabit yerleştirilir ya da Reaktörün yan duvarlarına monte edilmektedir.
Karıştırıcı bıçak ve dalga kıran tasarımlarında önemli gelişmeler olmasına rağmen, büyük Reaktörlerde karıştırma işlemi uygulanabilir enerji miktarı ile sınırlıdır.
Isıtma ve Soğutma;
Serpantin içindeki sıvı ısı transferi yapsa bile Reaktör içerisindeki ürünler genellikle reaksiyon sırasında ısıyı ekzotermik veya endotermik eder. Reaktör içindeki ürün sıcaklığını arzu edilen sıcaklıkta tutmak için, soğutma ceketi ya da serpantin üzerinden kontrollü olarak ısıtılmakta veya soğutulmaktadır. Serpantinler veya ekstra ceketler Reaktörü ısıtma ve soğutma işlemi içindir. Isı transfer sıvısı ceket ya da serpantin boyunca ısıyı azaltmak için ya da yükseltmek için sirküle edilir. Kimya, gıda ve ilaç endüstrisinde dıştan soğutma ceketleri kazanın temizlenmesini daha çok kolaylaştırdığı için tercih edilmektedir. Isı transfer katsayısı da ayrıca önemli bir parametredir.

Rhino marka reaktörler Avrupa standartlarında ileri kaynak teknolojisi kullanılarak yapılmaktadır.
Reaktör ve proses üretiminde proje esaslı çalışan şirketimiz projelendirme, üretim, test, kurulum ve devreye alma aşamasında en iyi hizmet garantisi vermektedir.

 

Ayrıntılı Bilgi ve İletişim İçin Tıklayınız !