01/01/2023 – 31/12/2023 Tarihleri Arasında Uygulanacak Araç ve Tank Muayene Ücretleri

VERİLEN HİZMET ONAY KURULUŞU ÜCRETİ (TL) MUAYENE MERKEZİ ÜCRETİ (TL) MÜŞTERİDEN TAHSİL EDİLECEK TOPLAM ÜCRET (TL)
ADR/TAŞIT UYGUNLUK İNCELEMESİ Yıllık Teknik Muayene 2.864,00 566,00 3.430,00
Kusur Durumunda Yeniden İnceleme 1.141,00 1141,00
BASINÇSIZ TANKLARIN MUAYENELERİ Ara Muayene 2.864,00 8.622,00 11.486,00
Periyodik Muayene 4.304,00 11.496,00 15.800,00
İstisnai Muayene 4.304,00 * 4.304+*
BASINÇLI TANKLARIN MUAYENELERİ Ara Muayene 2.864,00 11.496,00 14.360,00
Periyodik Muayene 4.304,00 17.248,00 21.552,00
İstisnai Muayene 4.304,00 * 4304+*
VAKUM

İZOLASYONLU TANKLARIN MUAYENELERİ

Ara Muayene 2.864,00 10.058,00 12.922,00
Periyodik Muayene 2.864,00 10.058,00 12.922,00
İstisnai Muayene 2.864,00 10.058,00 12.922,00
  • İstisnai muayene ücretleri ara veya periyodik muayenenin hangisi yerine kabul ediliyorsa o kapsamda ücretlendirilir.
  1. Tabloda verilen test ve muayene ücretlerine KDV dâhil değildir.
  2. Belirlenen bu ücretler bu işler için alınacak üst limitler olup, muayene merkezleri bu ücretlerin altında hizmet verme imkânına sahiptir.
  3. Muayene ve test işlemleri yapılırken araçta veya üst yapıda tamirat veya tadilat veya yedek parçaya ihtiyaç duyulursa, bu ücretler muayene merkezi tarafından ayrıca tahsil edilir.
  4. Tank temizleme ve gazdan arındırma ücretleri tablodaki ücretlere dâhil değildir.
  5. Tankların ara ve periyodik muayene süreleri 1 gün olarak belirlenmiş olup, Onay Kuruluşu ücretleri bu süreler içinde tamamlanan muayene faaliyetleri için geçerlidir. Bu süreleri geçen incelemelerde Onay Kuruluşu tarafından, tank başına günlük olarak 1.115,00TL+KDV adam/tank ücret alınır. Söz konusu ücret Onay Kuruluşu adına Muayene Merkezi tarafından müşteriden tahsil edilecektir.
  6. Kimyasal ve akaryakıt tankerlerinde tank bölme sayısının 5’ in üzerinde olması durumunda Muayene Merkezi ara ve periyodik muayene için 445,00 TL+KDV ilave göz ücreti tahsil eder.
  7. Belirlenen bu ücretler, muayene merkezinde müşterinin göreceği yerlere asılmak ve muayene merkezinin oluşturacağı web sitesinde yayımlanmak zorundadır.
  8. Sarnıç vagon tanklarının test ve muayene ücretlendirmelerinde tabloda yer alan ücretler geçerlidir. Bu tanklar için de açıklamalar bölümünde yer alan 5 ve 6 ıncı madde hükümleri uygulanır.