Kalite ve Sürdürülebilirlik

• Çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir iş sunarak onları bizim ilk müşterilerimiz gibi görerek gerekli değerli vermek,

• Standartlara ve gelişen teknolojiye uygun olarak, müşterinin maksimum çıkar sağladığı müşterilerin bize geri gelmesini sağlayacak güvenilir, teknolojik sağlam ve sürekli gelişen hizmet vermek

• Müşterilerimiz ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda müşteri memnuniyetini sürekli kılmak

• Başta müşterilerine, çalışanlarına , çevreye ve bulunduğu topluma karşı sorumlu bir şirket olmak,

• Dürüstlük, kalite, teknoloji, iletişim ve disiplin, ilerici temel ilkelerini işletme bünyesine yerleştirmek ve korumak konusunda mücadeleci olmak, yönetimde açık sistemi benimsemek, güvene dayalı işbirliği içinde olmak, işletmemizin kalite politikasıdır.

 Teknik, ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçüde çevreye en az zarar veren teknolojileri uygulayarak doğal kaynaklarımızı korumak.

 Havaya, suya ve toprağa verdiğimiz çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve bu etkileri azaltmak.

 Üst yönetim başta olmak üzere tüm çalışanları ile çevre korumanın hepimizin sorumluluğu olduğu bilinciyle bu konudaki çalışmalara yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde etkin olarak katılmak

 Bu amaçlara bağlı olarak sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak çevre politikamızdır.