ADR’Lİ TANK KONTEYNER-T11 ISO TANK – 20” TANK KONTEYNER PASLANMAZ ÇELİK-L4BN-L4BH-L4DH

ISO TANK KONTEYNER-TANK CONTAINER-T11-CONTAINER TANK
ISO TANK/TANK KONTEYNER/CONTAINER TANK

ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route), yani Tehlikeli Madde Taşımacılığı için Avrupa Anlaşması, tehlikeli madde taşımacılığını düzenleyen bir uluslararası anlaşmadır. ADR’ye uygun tank konteynerler, bu anlaşmanın gerekliliklerine uygun olarak tasarlanır ve üretilir.

ADR’Lİ TANK KONTEYNER-T11 ISO TANK – 20” TANK KONTEYNER PASLANMAZ ÇELİK-L4BN-L4BH-L4BV-L4DH Teknik Özellikleri

ADR’li Tank Konteyner-T11 ISO Tank özellikleri şunları içerebilir:

 1. Malzeme: Genellikle paslanmaz çelik veya karbon çelikten imal edilir.
 2. Kapasite: Genellikle 14.000 ila 26.000 litre arasında değişebilir.
 3. Basınç Değeri: 4 ila 6 bar arasında değişebilir.
 4. İzolasyon: Termal izolasyon malzemeleri ile donatılmış olabilir.
 5. Güvenlik Özellikleri: Güvenlik valfleri, emniyet kilitleri ve diğer emniyet donanımları ile donatılmıştır.
 6. Taşımacılık Yetkisi: Tehlikeli maddelerin taşınması için gerekli olan sertifikasyona sahip olması gerekir.
 7. Uyumluluk: Uluslararası standartlara (ISO) ve ADR yönergelerine uygun olmalıdır.
 8. Bağlantılar: Standart boru bağlantılarına ve vanalara sahiptir.
 9. Taşıma Aracı Uyumluluğu: Bu konteynerler genellikle uygun bir taşıma aracına (örneğin, kamyon veya tren vagonu) monte edilmiştir.

Bu özellikler, ADR’li Tank Konteyner-T11 ISO Tank’ın tehlikeli maddelerin güvenli ve düzenlenmiş bir şekilde taşınması için gereken standartlara uygunluğunu sağlar.

ADR’Lİ TANK KONTEYNER-T11 ISO TANK – 20” TANK KONTEYNER PASLANMAZ ÇELİK-L4BN-L4BH-L4BV-L4DH Hangi Sektörlerde Kullanılır?

 1. Kimya Sanayi: Tehlikeli kimyasal maddelerin taşınması için kullanılır. Bu maddeler, endüstriyel kimya, petrokimya, ilaç ve diğer kimya sektörlerinde üretilir ve kullanılır.
 2. Petrol ve Gaz Endüstrisi: Petrol, gaz, petrol ürünleri ve yan ürünlerinin taşınması için kullanılır. Bu konteynerler, ham petrol, rafine ürünler ve sıvılaştırılmış gazlar gibi ürünlerin taşınmasında yaygın olarak kullanılır.
 3. Gıda Endüstrisi: Bazı gıda maddeleri, örneğin sıvı yağlar veya şarap, tehlikeli madde olarak kabul edilebilir ve bu tür konteynerler gıda endüstrisinde kullanılabilir.
 4. Çevre ve Atık Yönetimi: Tehlikeli atık maddelerinin güvenli bir şekilde taşınması ve imha edilmesi için kullanılabilir.
 5. Tarım Kimyasalları: Tarım ilaçları ve gübreler gibi tarım kimyasallarının taşınmasında kullanılabilir.
 6. Lojistik ve Taşımacılık: Bu konteynerler, taşımacılık ve lojistik şirketleri aracılığıyla farklı sektörlerden müşterilere tehlikeli maddelerin güvenli taşınması için hizmet sunar.
 7. Diğer Endüstriler: Bu tür konteynerler, diğer birçok sektörde de tehlikeli maddelerin güvenli taşınması için kullanılabilir. Özellikle tehlikeli madde taşımacılığının gerektiği her alanda kullanım potansiyeli vardır.

ADR’li Tank Konteynerler, tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili düzenlemelere uyum sağlar ve bu nedenle bu tür maddelerin güvenli taşınmasında kritik bir rol oynar.

ADR’Lİ TANK KONTEYNER-T11 ISO TANK – 20” TANK KONTEYNER PASLANMAZ ÇELİK-L4BN-L4BH-L4BV-L4DH Nedir?

 1. Tank Konteyner: Bu konteyner, standart bir 20 feet uzunluğunda ISO konteyner boyutuna sahiptir. Bu boyut, gemiler, trenler, kamyonlar ve diğer taşıma araçlarına kolayca yüklenebilir.
 2. Paslanmaz Çelik: Konteynerin yapımında paslanmaz çelik kullanılmıştır. Paslanmaz çelik, korozyona karşı dayanıklıdır ve tehlikeli maddelerin taşınmasında güvenli bir malzemedir.
 3. L4BN, L4BH, L4BV, L4DH: Bu kodlar, konteynerin taşıdığı tehlikeli maddenin türünü ve özelliklerini belirlemek için kullanılır. Her bir kod, taşınan madde hakkında spesifik bilgiler içerir. Örneğin, L4BN, belirli bir tehlikeli madde türünü temsil eder ve taşınan maddeyi tanımlar.

Bu kodlar, tehlikeli maddelerin güvenli taşınması için önemlidir çünkü doğru güvenlik önlemlerinin alınmasına yardımcı olurlar. Bu nedenle, her bir kod, taşımacılık sırasında ne tür bir tehlikeli madde ile karşılaşıldığını ve nasıl işlem yapılması gerektiğini belirlemek için kullanılır.

ADR’li Tank Konteyner-T11 ISO Tank, standart boyutlarda bir paslanmaz çelik taşıma konteyneridir ve taşıdığı tehlikeli maddenin türünü belirlemek için spesifik kodlar kullanır. Bu konteynerler, tehlikeli madde taşımacılığının güvenli ve düzenlemelere uygun bir şekilde yapılmasını sağlar.

ADR’Lİ TANK KONTEYNER-T11 ISO TANK – 20” TANK KONTEYNER PASLANMAZ ÇELİK-L4BN-L4BH-L4BV-L4DH Kurulum Maliyetleri ve Fiyatları

 1. Model ve Marka: Farklı üreticiler ve markalar arasında fiyat farkları olabilir. Kalite, dayanıklılık ve garanti gibi faktörler fiyatları etkileyebilir.
 2. Kapasite: Konteynerin taşıma kapasitesi, fiyatı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Daha büyük kapasiteli konteynerler genellikle daha yüksek maliyetlidir.
 3. Malzeme ve Kalite: Konteynerin yapımında kullanılan malzeme ve kalite seviyesi fiyatı belirler. Paslanmaz çelik gibi yüksek kaliteli malzemeler kullanıldığında fiyat artabilir.
 4. Teknolojik Özellikler: Bazı konteynerler daha fazla teknolojik özelliğe sahip olabilir, örneğin izolasyon, sızdırmazlık, otomatik kapanma sistemleri vb. Bu özellikler maliyeti artırabilir.
 5. Taşımacılık ve Teslimat: Konteynerlerin taşınması ve teslim edilmesi maliyetleri de etkileyebilir, özellikle uzak bölgelere veya uluslararası nakliyat durumunda.
 6. Tehlikeli Madde Türü ve Uyumluluk: Konteynerin taşıdığı tehlikeli madde türü ve uyumluluğu, tasarım gereksinimlerini ve düzenlemelere uyumunu etkiler.
 7. Pazar Koşulları: Pazar arzı ve talebi, fiyatları etkileyebilir. Talep yüksekse fiyatlar yükselme eğiliminde olabilir.

Genel olarak, bu tür konteynerlerin fiyatları birkaç bin dolardan on binlere veya daha fazlasına kadar değişebilir. Tam bir fiyat almak için, belirli bir model ve markanın üreticisine başvurmanız veya yerel tedarikçilerle iletişime geçmeniz en iyisi olacaktır. Ayrıca nakliye ve kurulum maliyetlerini de hesaba katmanız gerekecektir.

ADR’Lİ TANK KONTEYNER-T11 ISO TANK – 20” TANK KONTEYNER PASLANMAZ ÇELİK-L4BN-L4BH-L4BV-L4DH çalışma prensipleri ve üretim süreçleri

Çalışma Prensibi:

 1. Depolama ve Taşıma: ADR’li Tank Konteyner, tehlikeli sıvı veya gazları güvenli bir şekilde depolama ve taşıma amacıyla kullanılır. İçindeki tehlikeli maddeyi muhafaza etmek ve çevreyi korumak için sızdırmaz bir yapıya sahiptir.
 2. Basınç ve Sıcaklık Kontrolü: Konteynerin içindeki madde, belirli sıcaklık ve basınç koşullarında tutulur. Bu, taşınan maddenin özelliklerine bağlı olarak değişebilir. Bazı konteynerler, içerideki sıcaklığı korumak veya soğutmak için izole edilmiş olabilir.
 3. Emniyet ve Güvenlik: Konteynerler, tehlikeli maddenin sızmasını önlemek ve dış etkenlerin etkisini azaltmak için güvenlik önlemlerine sahiptir. Örneğin, emniyet valfleri, sızdırmaz kapaklar ve çelik yapı gibi güvenlik özellikleri bulunabilir.

Üretim Süreçleri:

 1. Tasarım: ADR’li Tank Konteynerlerin tasarımı, taşınacak tehlikeli maddenin türüne ve özelliklerine göre yapılır. Konteynerler, uluslararası standartlara, özellikle ISO konteyner standartlarına ve ADR düzenlemelerine uygun olarak tasarlanmalıdır.
 2. Malzeme Seçimi: Konteynerlerin yapımında genellikle paslanmaz çelik kullanılır. Paslanmaz çelik, korozyona karşı dayanıklıdır ve tehlikeli maddelerin temasından kaynaklanabilecek kimyasal reaksiyonlara karşı dayanıklıdır.
 3. Üretim: Konteynerlerin üretimi fabrikalarda gerçekleşir. Paslanmaz çelik levhalar kesilir, şekillendirilir ve kaynaklanır. Emniyet valfleri, kapaklar, vanalar ve diğer güvenlik özellikleri monte edilir.
 4. Test ve Onay: Üretilen konteynerler, tüm güvenlik gereksinimlerine uygun olduğundan emin olmak için çeşitli testlere tabi tutulur. Bu testler, basınç testleri, sızdırmazlık testleri ve diğer performans kontrollerini içerebilir.
 5. Sertifikasyon: Onaylandıktan sonra konteynerler, uluslararası ve yerel düzenlemelere uygun olduğunu belgeleyen sertifikalar alır.

ADR’li Tank Konteynerler, tehlikeli madde taşımacılığı için güvenli ve düzenlemelere uygun bir seçenek olarak tasarlanmıştır. Bu konteynerlerin tasarımı ve üretimi, tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde taşınmasını ve depolanmasını sağlamak amacıyla titizlikle yapılır.

ADR’Lİ TANK KONTEYNER-T11 ISO TANK – 20” TANK KONTEYNER PASLANMAZ ÇELİK-L4BN-L4BH-L4BV-L4DH endüstriyel uygulamaları

L4BN, L4BH, L4BV ve L4DH gibi kodlar, ADR’li Tank Konteyner-T11 ISO Tank içinde taşınan tehlikeli maddelerin türünü ve özelliklerini belirlemek için kullanılan kodlardır. Bu kodlar, taşınan kimyasalların türünü ve tehlikeli özelliklerini tanımlar. İşte bu kodlardan bazıları ve taşıdıkları kimyasalların genel özellikleri:

 1. L4BN: Bu kod, taşınan kimyasal maddenin özelliklerini ve tehlikelerini belirtir. Özel kimyasal maddenin türüne bağlı olarak değişen birçok farklı kimyasalın bu kodla taşındığını unutmayın. Belirli bir kimyasalın özelliklerini incelemek için bu kodun ayrıntılarını bilmeniz gerekebilir.
 2. L4BH: Bu kod, başka bir tehlikeli kimyasal türünü temsil eder. İlgili kimyasalın tehlikeli özellikleri ve taşınma gereklilikleri, L4BH kodunun altında ayrıntılı olarak tanımlanır.
 3. L4BV: Bu kod, farklı bir tehlikeli madde türünü ifade eder. Kimyasalın fiziksel ve kimyasal özellikleri, bu kodun altında belirtilir.
 4. L4DH: Bu kod, bir diğer tehlikeli kimyasal maddenin türünü tanımlar. Kimyasalın patlayıcı, yanıcı, toksik veya diğer tehlikeli özellikleri bu kod altında yer alır.

Kimyasal maddelerin tehlikeli özellikleri ve taşınma gereklilikleri, genellikle kimya güvenlik düzenlemeleri ve uluslararası taşımacılık standartlarına tabidir. Bu nedenle bu kodlar, kimyasal maddelerin taşınmasında güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerine uymak amacıyla kullanılır. Her bir kimyasal maddenin spesifik özellikleri, bu kodlar altında belirtilen bilgilere dayanır ve taşımacılık sırasında dikkate alınmalıdır.

ADR’Lİ TANK KONTEYNER-T11 ISO TANK – 20” TANK KONTEYNER PASLANMAZ ÇELİK-L4BN-L4BH-L4BV-L4DH kullanılan ekipman ve teknolojiler

 1. Kesme ve Şekillendirme Makineleri: Paslanmaz çelik levhalardan konteynerin gövdesi ve diğer bileşenleri kesilir ve şekillendirilir.
 2. Kaynak Ekipmanları: Paslanmaz çelik bileşenlerin bir araya getirilmesi ve kaynağının yapılması için kaynak makineleri kullanılır.
 3. İzolasyon ve Kaplama Ekipmanları: Bazı konteynerler, içerideki sıcaklığı kontrol etmek veya dış etkenlerden korumak için izole edilir veya özel kaplamalarla korunur.
 4. Vanalar ve Valfler: Konteynerin içindeki maddeyi kontrol etmek ve tahliye etmek için valfler ve vanalar kullanılır.
 5. Emniyet Özellikleri: Konteynerin güvenliğini artırmak için emniyet valfleri, sızdırmaz kapaklar ve diğer güvenlik özellikleri monte edilir.
 6. Basınç ve Sıcaklık Kontrol Sistemleri: Konteynerin içindeki basınç ve sıcaklığı kontrol etmek için özel sistemler kullanılır.
 7. Test Cihazları: Üretilen konteynerler, basınç testleri, sızdırmazlık testleri ve diğer performans testleri için özel test cihazları kullanılarak test edilir.
 8. Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD): Konteynerlerin tasarımı ve üretimi sırasında bilgisayar destekli tasarım yazılımları kullanılır. Bu yazılımlar, konteynerlerin tasarımını optimize etmek için tasarımcılara yardımcı olur.
 9. Otomasyon ve Kontrol Sistemleri: Konteynerlerin bazı işlevleri otomatik olarak kontrol edilebilir. Bu nedenle, otomasyon ve kontrol sistemleri kullanılır.
 10. Uyumluluk ve Sertifikasyon: Üretilen konteynerlerin uluslararası ve yerel düzenlemelere uygun olduğunu belgelemek için uyumluluk değerlendirmesi ve sertifikasyon süreçleri kullanılır.

Bu ekipmanlar ve teknolojiler, ADR’li Tank Konteyner-T11 ISO Tank’ın tasarım, üretim ve güvenlik gereksinimlerini karşılamak için kullanılır. Konteynerlerin tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak için tasarımı ve üretimi büyük bir özenle gerçekleştirilir.

ADR’Lİ TANK KONTEYNER-T11 ISO TANK – 20” TANK KONTEYNER PASLANMAZ ÇELİK-L4BN-L4BH-L4BV-L4DH kalite kontrol ve güvenlik önlemleri

 1. Malzeme Kalitesi: Konteynerin yapımında kullanılan paslanmaz çelik gibi malzemelerin kalitesi özenle kontrol edilir. Malzemenin tüm özellikleri, dayanıklılık ve korozyona karşı direnç göz önünde bulundurularak incelenir.
 2. Kaynak Kontrolü: Kaynaklı bağlantı noktaları, konteynerin dayanıklılığı ve sızdırmazlığı açısından hassas bir şekilde kontrol edilir. Kaynaklar, muayene ve testlerle denetlenir.
 3. Basınç ve Sızdırmazlık Testleri: Üretilen konteynerler, belirli basınçlara ve sızdırmazlık standartlarına dayalı testlere tabi tutulur. Bu testler, konteynerin dayanıklılığını ve maddenin sızmasını önlemesini doğrular.
 4. Emniyet Vanaları ve Valfler: Konteynerlerin güvenliğini artırmak için emniyet valfleri ve valfler monte edilir ve bunların doğru çalışıp çalışmadığı düzenli olarak kontrol edilir.
 5. İzolasyon ve Kaplama Kalitesi: İzole edilmiş veya kaplanmış konteynerlerde, izolasyonun veya kaplamanın kalitesi ve etkinliği test edilir. Bu, içerideki sıcaklığı kontrol etmek veya dış etkenlerden korumak için önemlidir.
 6. Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD): Tasarım aşamasında bilgisayar destekli tasarım yazılımları kullanılarak konteynerin optimize edilmiş tasarımını sağlamak ve hata olasılığını en aza indirmek için mühendislik değerlendirmeleri yapılır.
 7. İşçi Eğitimi: Üretim personeli, güvenlik protokolleri ve prosedürleri konusunda eğitilir. Tehlikeli madde taşımacılığının özel gereksinimleri ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır.
 8. Sertifikasyon ve İnceleme: Üretilen konteynerlerin uluslararası ve yerel düzenlemelere uygun olduğunu belgelemek için sertifikasyon süreçleri kullanılır. Bu, konteynerlerin yasal olarak tehlikeli maddeleri taşıma yetkisini almasını sağlar.

Bu kalite kontrol ve güvenlik önlemleri, ADR’li Tank Konteyner-T11 ISO Tank’ın güvenli ve etkili bir şekilde tehlikeli maddeleri taşımasını sağlamak için uygulanır ve bu konteynerlerin kullanımı güvenli ve düzenlemelere uygun olmasını sağlar.