ADR’Lİ YARIMŞASE TANKER– KARBON ÇELİK ÇELİK- L4BN-L4BH-L4BV+-L4DH

ACID TANKER/ASİT TANKERİ/CAUSTIC TANKER/STAINLESS STEEL TANKER/STEEL TANKER/L4BN TANKER/L4BH TANKER/ADR TANKER
KİMYASAL MADDE TANKERİ/CHEMICAL TANKER/SEMITRAILER TANKER
ADR TANKER/ADR'Lİ TANKER/L4BH TANKER/L4BN TANKER/L4BV+ TANKER/SEMITRAILER TANKER/SEMITREYLER TANKER/KİMYEVİ MADDE TANKERİ/CHEMICAL TANKER
KİMYASAL MADDE TANKERİ/CHEMICAL TANKER/SEMITRAILER TANKER
KİMYEVİ MADDE TANKERİ/ADR TANKER/L4BH TANKER/L4BN TANKER/L4BV+ TANKER/CHEMICAL TANKER/SEMITRAILER TANKERR

ADR’li Yarımşase Tanker, tehlikeli kimyasalların taşınması için tasarlanmış bir taşıma aracıdır. Bu tankerler, ADR (Avrupa Anlaşmasıyla Tehlikeli Maddelerin Uluslararası Taşımacılığı için Uygun Taşıma Ekipmanı) düzenlemelerine uyar ve tehlikeli maddelerin güvenli taşınması için özel olarak inşa edilmiştir. Bu tür tankerler, karbon çelikten yapılmıştır ve çeşitli ADR sınıflandırmalarına sahip kimyasalları taşıyabilirler. L4BN, L4BH, L4BV+ veya L4DH gibi ADR sınıf kodları, taşınan kimyasalların türünü ve tehlikesini belirtir.

 

ADR’li Yarımşase Tanker– Karbon Çelik – L4BN-L4BH-L4BV+-L4DH Teknik Özellikleri

ADR’li Yarımşase Tanker, tehlikeli kimyasalların güvenli bir şekilde taşınması için tasarlanmış bir taşıma aracıdır. Bu tankerlerin teknik özellikleri şunları içerebilir:

 1. Malzeme: Tankerler genellikle karbon çelikten yapılmıştır. Karbon çelik, kimyasallara dayanıklı ve güçlü bir malzemedir.
 2. ADR Sınıfı: Tankerler, taşıdığı tehlikeli kimyasalların türüne ve sınıfına göre ADR sınıflandırmasına sahiptir. Bu sınıf kodları, taşınan maddenin türünü ve tehlikesini belirtir.
 3. Kapasite: Tankerlerin kapasitesi, taşınacak kimyasal miktarına göre değişebilir. Farklı boyutlarda tankerler bulunur.
 4. Yüksek Basınçlı Tankerler: Bazı tankerler, yüksek basınç altında taşınan gazları içerebilir. Bu tankerler yüksek basınca dayanıklıdır.
 5. İzolasyon ve Güvenlik: Tankerler, sızıntı ve patlamalara karşı güvenlik önlemleriyle donatılmıştır. Kimyasalların sızmasını önlemek için özel kaplama ve izolasyonlar kullanılabilir.
 6. Depolama ve Boşaltma: Tankerlerde kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde depolanması ve boşaltılması için özel valfler ve ekipmanlar bulunur.
 7. Taşıma Düzenlemeleri: ADR’ye uygun olarak tasarlanan bu tankerler, tehlikeli maddelerin taşınması için uluslararası düzenlemelere uyar.

ADR’li Yarımşase Tankerler, tehlikeli kimyasalların güvenli bir şekilde taşınması için önemli bir rol oynarlar ve kimyasal endüstrisi, taşımacılık endüstrisi ve benzeri sektörlerde kullanılırlar. Teknik özellikler, taşınacak kimyasal maddenin türüne ve tehlikesine göre değişebilir.

 

ADR’li Yarımşase Tanker– Karbon Çelik – L4BN-L4BH-L4BV+-L4DH Hangi Sektörlerde Kullanılır?

ADR’li Yarımşase Tankerler, genellikle tehlikeli kimyasal maddelerin taşınması için tasarlanmıştır. Bu tankerler aşağıdaki sektörlerde kullanılır:

 1. Kimyasal Endüstri: Kimya sektöründe üretilen ve kullanılan tehlikeli kimyasal maddelerin taşınması için sıkça kullanılır. Bu maddeler arasında asitler, bazlar, çözücüler ve diğer kimyasal ürünler bulunur.
 2. Petrol ve Gaz Endüstrisi: Petrol ürünleri, gazlar ve petrokimya ürünlerinin taşınmasında kullanılır. Özellikle sıvılaştırılmış gazlar için tercih edilir.
 3. Lojistik ve Taşımacılık: Tehlikeli kimyasal maddelerin nakliyatı ve lojistiği için bu tankerler kullanılır. Taşımacılık firmaları ve lojistik şirketleri bu araçları tercih eder.
 4. Kimyasal Atıkların Bertarafı: Tehlikeli kimyasal atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi için kullanılır. Atık yönetim firmaları bu tankerleri kullanabilir.
 5. Tarım Kimyasalları: Pestisitler, gübreler ve diğer tarım kimyasallarının taşınması için kullanılır.
 6. Gıda Endüstrisi: Kimyasal maddelerin gıda ürünlerine eklenmesi veya işlenmesi gerektiğinde bu tankerler kullanılır.
 7. Temizlik ve Kimyasal Sektörü: Temizlik ürünleri, deterjanlar ve benzeri kimyasalların dağıtımında kullanılabilir.

ADR’li Yarımşase Tankerler, taşınan kimyasal maddenin tehlike sınıfına ve özel gereksinimlerine göre farklı konfigürasyonlarda üretilebilir ve bu sektörlerde güvenli kimyasal taşımanın önemli bir bileşenidir.

ADR’li Yarımşase Tanker– Karbon Çelik – L4BN-L4BH-L4BV+-L4DH Nedir?

ADR’li Yarımşase Tankerler, tehlikeli kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde taşınması için tasarlanmış özel tankerlerdir. ADR, Avrupa’da tehlikeli mal taşımacılığına ilişkin uluslararası bir düzenlemeyi ifade eder. Bu tankerlerin “Karbon Çelik” olarak tanımlanması, yapılarının karbon çelikten yapıldığını gösterir. L4BN, L4BH, L4BV+ ve L4DH ise farklı tehlike sınıfı ve özelliklere sahip kimyasal maddelerin taşınması için farklı konfigürasyonları temsil edebilir. Bu tankerler, tehlikeli kimyasalların güvenli taşınmasını ve depolanmasını sağlayan özel tasarım ve güvenlik önlemlerine sahip araçlardır.

 

ADR’li Yarımşase Tanker– Karbon Çelik – L4BN-L4BH-L4BV+-L4DH Kurulum Maliyetleri ve Fiyatları

ADR’li Yarımşase Tankerlerin kurulum maliyetleri ve fiyatları, tankerin özelliklerine, boyutuna, taşıdığı tehlikeli maddenin türüne ve kapasitesine, üretici firmaya ve pazar koşullarına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle belirli bir maliyet veya fiyat vermek zordur. İlgili ekipman satıcıları ve üreticileri ile iletişime geçerek spesifik bir teklif almak en iyi yaklaşım olacaktır. Ayrıca, ulusal ve uluslararası düzenlemelere ve güvenlik standartlarına uymak için ek maliyetler de olabilir. Tankerin satın alınmasının yanı sıra kurulum, taşıma ve kullanım maliyetleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

 

ADR’li Yarımşase Tanker– Karbon Çelik – L4BN-L4BH-L4BV+-L4DH çalışma prensipleri ve üretim süreçleri

ADR (Avrupa Anlaşmasıyla Belirlenmiş Tehlikeli Maddeler Taşımacılığı) standartlarına uygun olan ADR’li Yarımşase Tankerler, tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan özel taşıma araçlarıdır. Bu tankerler, tehlikeli sıvı ve gaz maddelerini taşımak için tasarlanmıştır ve özel güvenlik önlemlerine sahiptir.

ADR’li Yarımşase Tanker– Karbon Çelik – L4BN-L4BH-L4BV+-L4DH  kullanılan kimyasalların özellikleri

ADR (Avrupa Anlaşmasıyla Belirlenmiş Tehlikeli Maddeler Taşımacılığı) standartlarına uygun olarak tasarlanmış yarımşase tankerler, farklı tehlikeli kimyasal maddelerin taşınmasına yönelik olarak kullanılır. Bu tankerlerin iç yüzeyleri, taşınan kimyasal maddenin türüne ve özelliklerine bağlı olarak farklı kaplamalarla korunur.

 

ADR’li Yarımşase Tanker– Karbon Çelik – L4BN-L4BH-L4BV+-L4DH  endüstriyel uygulamaları

ADR’li Yarımşase Tankerler, tehlikeli kimyasal maddelerin taşınmasına yönelik özel tankerlerdir ve genellikle aşağıdaki endüstriyel uygulamalarda kullanılırlar.

ADR’li Yarımşase Tanker– Karbon Çelik – L4BN-L4BH-L4BV+-L4DH   kullanılan ekipman ve teknolojiler

ADR’li Yarımşase Tankerler, tehlikeli kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak için çeşitli ekipman ve teknolojilerle donatılmıştır.

ADR’li Yarımşase Tanker– Karbon Çelik – L4BN-L4BH-L4BV+-L4DH kontrol ve güvenlik önlemleri

ADR’li Yarımşase Tankerler, tehlikeli kimyasal maddelerin taşınmasında yüksek güvenlik önlemlerine sahiptir